Haagse Bond

De Haagse bond van Amateurtuindersverenigingen is opgericht in 1938 en koninklijk goedgekeurd op 18 april 1939.

Bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen zijn 18 tuincomplexen aangesloten. De tuincomplexen zijn de leden van de Haagse bond. De besturen van deze tuincomplexen vertegenwoordigen hun leden tijdens de vergaderingen van de Haagse Bond. Het spreekt voor zich dat de Haagse Bond ook eigen statuten en reglementen heeft.

Het tuinieren in de regio kan niet zonder een overkoepelende organisatie van amateurstuindersverenigingen die -in samenwerking met de Gemeente –streeft naar voldoende tuinruimte. De Haagse Bond vervuld deze rol.

Het aantal aangesloten verenigingen is inmiddels 18, waarbij iedere aangesloten vereniging 100% autonoom is. Elke vereniging heeft dus zijn eigen statuten, reglementen en kent zijn eigen bijzonderheden.

De Haagse Bond geeft ook voorlichting en organiseren van excursies en cursussen voor de leden van de aangesloten tuincomplexen, maar ook voor belangstellenden die in overweging hebben een eigen tuin ergens te nemen.

De Haagse Bond draagt ook verantwoordelijkheid voor de administratie aangaande kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.

Om lid te worden van een aangesloten vereniging dient men eerst kandidaat-lid te worden van de Haagse Bond.

De tuincomplexen vormen een welkome aanvulling op het stedelijk groen in de regio. Het zijn bovendien parken,
die door de enthousiasme en de inspanning van zeer veel tuinleden in de beste staat blijven verkeren. Deze tuinparken zijn in beheer bij de verenigingen.

De Haagse Bond is aangesloten bij het landelijk orgaan A.V.V.N. die de belangen van volkstuinen behartigt op landelijk niveau. De aangesloten verenigingen zijn dus via de Haagse Bond vertegenwoordigd bij de A.V.V.N.