Haagse Bond

Wat doen wij?

De Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen:

  • Behartigt de belangen van de aangesloten Amateurtuindersvereinigingen voor de regio Haaglanden
  • Spant zich in voor het verkrijgen van geschikte terreinen voor het aanleggen van nieuwe tuincomplexen zo mogelijk met een permanent karakter;
  • Geeft voorlichting en organiseert cursussen over natuurvriendelijk en biologisch tuinieren en bevordert, regelt en/of organiseert excursies en/of tentoonstellingen op dit gebied;
  • Is verantwoordelijk voor de administratie van kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.

De Haagse bond van Amateurtuindersverenigingen is opgericht in 1938 en koninklijk goedgekeurd op 18 april 1939.

Bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen zijn 18 tuincomplexen aangesloten, zij zijn de leden van de Haagse bond. De besturen van deze tuincomplexen vertegenwoordigen hun leden tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Haagse Bond.
Iedere aangesloten vereniging is 100% autonoom en heeft dus zijn eigen statuten, regelementen en kent zijn eigen bijzonderheden. De Haagse Bond heeft vanzelfsprekend haar eigen statuten en reglementen.

Het tuinieren in de regio kan niet zonder de Haagse Bond, die als overkoepelende organisatie contact met de Gemeente houdt en samen met de Gemeente streeft naar voldoende tuinruimte.De Haagse Bond voert namens de 18 tuinvereniging ook de onderhandelingen over de huur van gemeentegrond waarop “onze” tuincomplexen staan. 
De Haagse Bond is op haar beurt weer aangesloten bij het landelijke
 Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (A.V.V.N.) dat de belangen van volkstuinen behartigt op landelijk niveau, ook in de politiek. De aangesloten verenigingen zijn zo, via de Haagse Bond, vertegenwoordigd bij het A.V.V.N.

Wij doen ook de administratie van kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.

Om lid te worden van een aangesloten vereniging moet u eerst kandidaat-lid worden van de Haagse Bond.

De Haagse Bond geeft voorlichting en organiseert excursies en cursussen, over natuurvriendelijk en biologisch tuinieren. Die activiteiten zijn niet alleen voor de leden van de aangesloten tuincomplexen, maar ook voor belangstellenden die er over denken om een volkstuin te nemen.

Onze tuincomplexen vormen een welkome aanvulling op het stedelijk groen in de regio. Het zijn bovendien openbare parken, waar iedereen mag wandelen en waar vaak speelgelegenheid is voor kinderen.
Door het enthousiasme en de inspanning van hun leden worden de tuincomplexen goed onderhouden en liggen ze er prachtig bij. Deze tuinparken zijn in beheer bij de verenigingen. 

​​​​​​​