Inschrijven

 • 1 Persoonlijke gegevens
 • 2 Betaling
 • 3 Klaar!

Op dit moment zijn er geen wachtlijsten geopend.

 

U kunt zich niet inschrijven bij of laten overschrijven naar een gesloten wachtlijst. 
Zodra er een wachtlijst open is, staat dat op deze site. 

Als u zich per ongeluk bij de verkeerde vereniging hebt ingeschreven raden wij u aan om u zo snel mogelijk weer uit te schrijven bij die vereniging. U moet wachten tot de wachtlijst van de door u gekozen vereniging weer geopend is en u dan zo snel mogelijk laten inschrijven. Een inschrijving bij de verkeerde vereniging is alleen maar hinderlijk voor u en de betreffende vereniging. Het geeft géén voorrang bij inschrijving bij de juiste vereniging. 

Als u zich binnen 48 uur uitschrijft als kandidaat-lid kunt u het contributiebedrag terugkrijgen, met aftrek van de kosten die de Haagse Bond maakt.

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven voor een tuinvereniging.

Omdat in de regio Haaglanden de vraag naar tuinen veel groter is dan het aanbod, moet u rekening houden met een wachttijd. De wachttijd verschilt per tuinvereniging en kan oplopen tot enige jaren.
U kunt bij de Haagse Bond informeren naar de wachtlijsten van de diverse verenigingen.

Voordat u in aanmerking komt voor een lidmaatschap moet u zich eerst als kandidaat-lid inschrijven bij de Haagse Bond.
U dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. u bent in staat om zelf een tuin te onderhouden;
 2. u bent bereid en in staat de door de vereniging verplicht gestelde werkbeurten zelf uit te voeren;
 3. u heeft geen partner die reeds tuiniert bij een van de aangesloten verenigingen;
 4. u woont in de regio Haaglanden;
 5. u bent niet geroyeerd bij één van de aangesloten verenigingen;
 6. u heeft de jaarlijkse bijdrage (AVVN/HB) voldaan; en
 7. u heeft kennis genomen van de privacyverklaring.
 8. De Haagse Bond verwacht van u, als aspirant-lid,  dat u reageert op de e-mails en brieven die de vereniging en/ of de Haagse Bond u stuurt. Als u meerdere keren niet reageert gaan wij er van uit dat u geen belangstelling voor een tuin meer heeft en  wordt u bij de vereniging EN bij de Haagse Bond van de wachtlijsten verwijderd.

 

U bent pas kandidaat-lid na inschrijving op de website en na betaling van de jaarlijks verschuldigde bijdrage van € 23,70 . U ontvangt dan een bevestigingsmail met een uniek nummer en bewijs van inschrijving. 

 

Vanaf 2023 hoeft u geen contributie voor AVVN te betalen bij inschrijving na 1 april. Voor de Haagse Bond betaalt u contributie, ongeacht het moment van inschrijven.
Als u uw kandidaat-lidmaatschap per 1 januari verlengt, betaalt u wel het volledige contributiebedrag voor zowel AVVN als Haagse Bond.

 

 

LET OP: betalingen lopen via de website met een automatische link via iDeal betaling. Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling is ontvangen. 

De vereniging van uw keuze zal te zijner tijd contact met u opnemen. 

De verenigingen hanteren verschillende voorwaarden voor het lidmaatschap.
Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij de vereniging van uw keuze.

Als u zich wilt inschrijven gaat u als volgt te werk:

Maak een keuze uit één van de 18 bij de Haagse Bond aangesloten tuinverenigingen. Vóórdat u kiest kunt u het beste bij de diverse verenigingen binnen stappen voor nadere informatie, bij voorkeur op een zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Vul het formulier op de website volledig in.
Als u zich vóór 1 april inschrijft betaalt u €23,70 (€ 8,60 contributie Haagse Bond en € 14,90 contributie AVVN). Als u zich ná 1 april inschrijft betaalt u € 8,60 (alleen contributie Haagse Bond).
Via uw lidmaatschap van het AVVN bent u verzekerd tegen ongelukken tijdens werkbeurten voor de vereniging en ontvangt u viermaal per jaar het hobbyblad "DE TUINLIEFHEBBER”. 

Jaarlijks ontvangt u als kandidaat-lid medio december een factuur voor de contributie voor het komende kalenderjaar. 

Mocht u om welke reden dan ook zich binnen 48 uur willen uitschrijven en restitutie van het contributiebedrag willen, dan worden de kosten die de Haagse Bond maakt hiervan afgetrokken

De Haagse Bond is gaarne bereid meer informatie te verstrekken. U kunt ons bereiken per email info@haagsebond.nl.

 

 

 

Lidmaatschapstype