Inschrijven

 • 1 Kies het lidmaatschapstype
 • 2 Persoonlijke gegevens
 • 3 Betaling
 • 4 Klaar!

OP DIT MOMENT KUNT U ZICH INSCHRIJVEN VOOR ATV'S EIGEN ARBEID EN 'TIS ALTIJD WAT

Door grote belangstelling en lange wachtlijsten is inschrijving voor de meeste tuincomplexen gesloten. Zodra het aantal wachtenden voor een vereniging weer minder wordt, kunt u zich weer inschrijven. Dit is dan te lezen op de website.

Als u op een gesloten wachtlijst staat, kunt u zich niet inschrijven voor een andere tuinvereniging.

 

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven voor een tuinvereniging.

 

Omdat in de Haagse regio de vraag naar tuinen veel groter is dan het aanbod, moet u rekening houden met een wachttijd. De wachttijd verschilt per tuinvereniging en kan oplopen tot enige jaren.
U kunt bij de Haagse Bond informeren naar de wachtlijsten van de diverse verenigingen.

Voordat u in aanmerking komt voor een lidmaatschap moet u zich eerst als kandidaat-lid inschrijven bij de Haagse Bond.
U dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. u bent in staat om zelf een tuin te onderhouden;
 2. u bent bereid en in staat de door de vereniging verplicht gestelde werkbeurten zelf uit te voeren;
 3. u heeft geen partner die reeds tuiniert bij een van de aangesloten verenigingen;
 4. u woont in de regio Haaglanden;
 5. u bent niet geroyeerd bij één van de aangesloten verenigingen;
 6. u heeft de jaarlijkse bijdrage (AVVN/HB) voldaan; en
 7. u heeft kennis genomen van de privacyverklaring.

U bent pas kandidaat-lid na inschrijving op de website en na betaling van de jaarlijks verschuldigde bijdrage van € 23,70 . U ontvangt dan een bevestigingsmail met een uniek nummer en bewijs van inschrijving. 

 

Vanaf 2023 geldt dat de contributie voor AVVN niet betaald behoeft te worden voor inschrijvingen na 1 april. De contributie voor de Haagse Bond blijft wel het gehele jaar gelden, ongeacht het moment van inschrijven. Indien u het kandidaat-lidmaatschap per 1 januari verlengt, betaalt u wel het volledige contributiebedrag voor zowel AVVN als Haagse Bond.

 

 

LET OP: betalingen lopen via de website met een automatische link via iDeal betaling. Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling is ontvangen. 

De vereniging van uw keuze zal te zijner tijd contact met u opnemen. 

De verenigingen hanteren verschillende voorwaarden voor het lidmaatschap.
Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij de vereniging van uw keuze.

Als u zich wilt inschrijven gaat u als volgt te werk:

Maak een keuze uit één van de 18 bij de Haagse Bond aangesloten tuinverenigingen. Vóórdat u kiest kunt u het beste bij de diverse verenigingen binnen stappen voor nadere informatie, bij voorkeur op een zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Vul het formulier op de website volledig in.
Als u zich vóór 1 april inschrijft betaalt u €23,70 (€ 8,60 contributie Haagse Bond en € 14,90 contributie AVVN). Als u zich ná 1 april inschrijft betaalt u € 8,60 (alleen contributie Haagse Bond).
Via uw lidmaatschap van het AVVN bent u verzekerd tegen ongelukken tijdens werkbeurten voor de vereniging en ontvangt u viermaal per jaar het hobbyblad "DE TUINLIEFHEBBER”. 

Jaarlijks ontvangt u als kandidaat-lid medio december een factuur voor de contributie voor het komende kalenderjaar. 

De Haagse Bond is gaarne bereid meer informatie te verstrekken. U kunt ons bereiken per email info@haagsebond.nl.

 

 

 

Lidmaatschapstype