Inschrijven

  • 1 Persoonlijke gegevens
  • 2 Betaling
  • 3 Klaar!

INSCHRIJVEN VOOR TUIN COMPLEXEN IS OP DIT MOMENT NIET MOGELIJK. 

Door grote belangstelling en lange wachtlijsten is inschrijving voor sommige tuincomplexen op dit moment niet mogelijk. Zodra de wachtlijst van een tuinvereniging weer wat gedaald is wordt deze weer open gesteld voor inschrijving. Dit wordt dan zichtbaar via de website.

 

Het is nu ook niet mogelijk om u in of over te schrijven voor een andere tuinvereniging tijdens het gesloten zijn van die wachtlijsten.

 

Door het onderstaande formulier in te vullen kunt u zich inschrijven voor een bepaalde tuin.

Omdat in de Haagse regio de vraag naar tuinen groter is dan het aanbod kan het zijn dat u na aanmelding enige tijd moet wachten. Afhankelijk van de keuze van het complex kan deze wachttijd variëren van enkele dagen tot enige jaren. Advies is dan eerst aan het bestuur van een vereniging waarin u geïnteresseerd bent te vragen naar de wachtlijst op het complex. Voordat u in aanmerking kunt komen voor een tuin dient u eerst als kandidaat te zijn ingeschreven bij de Haagse Bond.

Plaatsing op de centrale wachtlijst is alleen mogelijk als de kandidaat-hobbytuinder aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • in staat is zelf een tuin te kunnen onderhouden;
  • bereid en in staat is de door de vereniging verplichte gestelde werkbeurten zelf uit te voeren;
  • geen partner is van iemand die reeds lid is van één van de aangesloten verenigingen;
  • woonachtig is in de regio Haaglanden;
  • niet geroyeerd is bij één van de aangesloten verenigingen;
  • de jaarlijkse bijdrage heeft voldaan.
  • u heeft kennisgenomen van de privacyverklaring.

Inschrijving als kandidaat vindt plaats na ontvangst van een ingevuld aanmeldingsformulier en de jaarlijks verschuldigde bijdrage €22,15. Er volgt dan plaatsing op de Centrale wachtlijst, u ontvangt dan een nummer van inschrijving dat uw plaats op de wachtlijst bepaalt. Deze lijst wordt door de Haagse Bond ten behoeve van de aangesloten verenigingen bijgehouden. Plaatsing op de wachtlijst biedt uitzicht op toewijzing van een tuin.

LET OP; uw inschrijving is pas definitief als uw betaling gelukt is. Is uw betaling via iDeal niet gelukt kunt u het verschuldigde bedrag over maken op 

NL87INGB0000371710 o.v.v. uw inschrijfnummer en naam.

Wanneer op een complex van uw keuze een tuin vrij komt, worden kandidaatleden voor deze vereniging door het betreffende bestuur opgeroepen.

Een aangeboden tuin hoeft niet altijd te worden geaccepteerd. De voorwaarden, die de diverse verenigingen daarvoor hanteren, zijn verschillend per vereniging. Nadere informatie hierover kan worden ingewonnen bij de vereniging van uw keuze.

Indien u mocht besluiten het tuinieren als hobby te kiezen, na bovenstaande te hebben gelezen, gaat u als volgt te werk:
Maak een keuze uit de lijst van de aangesloten verenigingen. Men kan zijn voorkeur uitspreken voor maximaal één tuincomplex. Er wordt aangeraden het complex vooraf te bekijken op ligging en bereikbaarheid. Stap eens binnen in het verenigingsgebouw voor nadere informatie, bij voorkeur op een zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Vul het aanmeldingsformulier volledig in. U betaald direct de verschuldigde bijdrage (€22,15) via iDeal. Voor deze bijdrage ontvangt men tevens viermaal per jaar het hobbyblad "DE TUINLIEFHEBBER".

Ieder jaar wordt medio december een factuur voor de bijdrage voor het komende kalenderjaar aan het kandidaatlid verzonden. Indien u lid bent van een van de aangesloten verenigingen, ontvangen u geen factuur.

De Haagse Bond is gaarne bereid, op mondeling- of schriftelijk verzoek, meer informatie te verstrekken.

Lidmaatschapstype