Inschrijven

 • 1 Kies het lidmaatschapstype
 • 2 Persoonlijke gegevens
 • 3 Betaling
 • 4 Klaar!

Op dit moment zijn de volgende wachtlijsten geopend voor inschrijving.

ATV Houtwijk de Noord

ATV Zonnegaarde

TV De Wijndaeler

ATV Eigen Arbeid


U kunt zich niet inschrijven bij, of laten overschrijven naar een gesloten wachtlijst. Zodra er een wachtlijst open is, staat dat op deze site.

Maak een keuze uit één van de openstaande wachtlijsten (zie lijstje onderaan deze pagina). Wij raden u met klem aan om, éérst bij de vereniging van uw keuze te gaan praten vóórdat u zich inschrijft. Dat kan het best op een zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 als de meeste bestuurders aanwezig zijn.

Elke vereniging heeft haar eigen voorwaarden voor het lidmaatschap en u moet weten of die bij u passen.

Om op een wachtlijst te komen moet u zich eerst als kandidaat-lid inschrijven bij de Haagse Bond. U moet dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. U kunt zelf een tuin onderhouden;
 2. U wilt en kunt de verplichte werkbeurten van de vereniging zelf doen;
 3. U heeft geen partner die al tuiniert bij een van de aangesloten verenigingen;
 4. U woont in de regio Haaglanden;
 5. U bent niet geroyeerd bij één van de aangesloten verenigingen;
 6. U heeft de jaarlijkse contributie van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) en de Haagse Bond betaald;
 7. U heeft kennisgenomen van de privacyverklaring.
 8. De Haagse Bond verwacht van u als aspirant-lid, dat u reageert op de e-mails en brieven van de vereniging en/of de Haagse Bond. Als u vaker niet reageert gaan wij er van uit dat u geen tuin meer wilt en wordt u bij de vereniging EN de Haagse Bond van de wachtlijst verwijderd.

Als u zich wilt inschrijven gaat u als volgt te werk:

Vul het formulier op deze website volledig in.

Als u zich vóór 1 april inschrijft betaalt u €25.30 per jaar (€ 8,60 contributie Haagse Bond en € 16.50 contributie het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland).

Als u zich ná 1 april inschrijft betaalt u € 8,80 per jaar (alleen contributie Haagse Bond).

Kandidaat-leden ontvangen begin januari een factuur voor de contributie voor het komende kalenderjaar. U betaalt dan het volledige contributiebedrag voor zowel AVVN als Haagse Bond.

U bent pas kandidaat-lid na inschrijving via de website en betaling van de contributie van €25.30/€8.80 (na 1 april).

U ontvangt dan een bevestigingsmail met een uniek nummer en bewijs van inschrijving.

Via uw lidmaatschap van het AVVN bent u verzekerd tegen ongelukken tijdens werkbeurten voor de vereniging en ontvangt u viermaal per jaar het hobbyblad "DE TUINLIEFHEBBER”.

LET OP: betalingen lopen via de website met een automatische link via iDeal betaling. Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling is ontvangen. 

Als u zich per ongeluk bij de verkeerde vereniging hebt ingeschreven raden wij u aan om u zo snel mogelijk weer uit te schrijven bij die vereniging. Als u zich binnen 48 uur uitschrijft als kandidaat-lid kunt u het contributiebedrag terugvragen (met aftrek van de kosten die de Haagse Bond maakt).

Zodra de wachtlijst van uw gekozen vereniging weer open is kunt u zich daar inschrijven.

Een inschrijving bij de verkeerde vereniging is alleen maar hinderlijk voor u en de betreffende vereniging. Bij overschrijving komt u weer onderaan de wachtlijst, dus u heeft géén voorrang.

Omdat in de regio Haaglanden de vraag naar tuinen veel groter is dan het aanbod, moet u rekening houden met een wachttijd. De wachttijd verschilt per tuinvereniging en kan oplopen tot enige jaren.

De Haagse Bond geeft graag meer informatie, o.a. over de wachtlijsten van de diverse verenigingen. U kunt ons bereiken per email info@haagsebond.nl.

Lidmaatschapstype