Wat doen wij?

De Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen:

  • behartigt de belangen van de aangesloten Amateurtuindersvereinigingen op lokaal niveau;
  • spant zich in voor het verkrijgen van geschikte gronden bestemd voor het aanleggen van tuincomplexen met een zo mogelijk permanent karakter;
  • geeft voorlichting en organiseert cursussen betreffende het tuinieren als amateur, alsmede bevorderen, regelen en/of organiseren wij excursies en/of tentoonstellingen op dit gebied;
  • draagt de verantwoordelijkheid voor de administratie aangaande kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.

Inschrijven

Vanwege grote belangstelling kunt u zich momenteel slechts bij een beperkt aantal tuinen inschrijven.

Inschrijven kan alleen digitaal. U betaald direct het inschrijfgeld via iDeal.