Projecten

Tot het onderdeel van de activiteiten van de Haagse Bond behoort het ontwikkelen van projecten in het belang van tuinen in de regio en voor de aangesloten complexen. De Haagse Bond ontwikkelt haar eigen projecten en/of zoekt samenwerking met derden.

Alle projecten moeten tot onze doelstelling en belangen van onze activiteiten behoren en waar onze leden achter staan.

Bidbookbundel, tuinparken van de Haagse Bond

Overzicht van de kansen, mogelijkheden en verworvenheden van de tuinparken van de Haagse Bond van Amateurtuinders

Tuinparken in de wereldstad aan zee

In oktober 2007 is het projectplan Tuinparken in de wereldstad aan zee gelanceerd.
Het plan werd in oktober 2009 aangeboden aan de Wethouder R. Baldewsing en aan de gemeenteraad.
Ondertussen is het een begrip geworden binnen de gemeente Den Haag en het heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het duurzaamste gebied “Erasmusveld”.
Het plan dient ook als richtlijn voor het aanpassen en behoud van complexen in de stad.

Gasten Informatie Borden

In oktober 2009 is in samenwerking met de gemeente Den Haag en de Haagse Bond het project "Gasten Informatie Borden opgezet.
Het doel van de borden is om complexen, aangesloten bij de Haagse Bond, meer overzichtelijk te maken voor bezoekers.

Nota Volkstuinen Den Haag

De gemeente Den Haag is de eerste gemeente in Nederland die een actieve Nota heeft voor volkstuinen.
Het boekwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de Haagse Bond, AVVN en de gemeente.

In tegenstelling tot andere nota’s voor volkstuinen in het land, heeft de gemeenteraad in Den Haag besloten het “up to date” houden van het document in samenwerking met de Haagse Bond en de gemeente.