Projecten

PROJECTEN

Het ontwikkelen van projecten in het belang van tuinen in de regio en voor de aangesloten complexen is een van de activiteiten van de Haagse Bond.Deze projecten ontwikkelt de Haagse Bond zelf of in samenwerking met derden.
Alle projecten moeten bijdragen aan onze doelstellingen en onze leden moeten er achter staan.


Bidbookbundel, tuinparken van de Haagse Bond:
Overzicht van de kansen, mogelijkheden en verworvenheden van de tuinparken van de Haagse Bond van Amateurtuinders

 • Tuinparken in de wereldstad aan zee
  In oktober 2007 is het projectplan Tuinparken in de wereldstad aan zee gelanceerd. Het plan werd in oktober 2009 aangeboden aan de Wethouder R. Baldewsing en aan de gemeenteraad.
  Ondertussen is het een begrip geworden binnen de gemeente Den Haag en het heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het duurzaamste gebied “Erasmusveld”.
  Het plan dient ook als richtlijn voor het aanpassen en behoud van complexen in de stad.
 • Gasten Informatie Borden
  In oktober 2009 is in samenwerking met de gemeente Den Haag en de Haagse Bond het project "Gasten Informatie Borden opgezet.
  Het doel van de borden is om complexen, aangesloten bij de Haagse Bond, meer overzichtelijk te maken voor bezoekers.
 • Nota Volkstuinen Den Haag
  De gemeente Den Haag is de eerste gemeente in Nederland die een actieve Nota heeft voor volkstuinen. Deze nota is gepubliceerd
  in de vorm van een boekje en is tot stand gekomen in samenwerking met de Haagse Bond, AVVN en de gemeente.

  In tegenstelling tot andere nota’s voor volkstuinen in het land, heeft de gemeenteraad in Den Haag besloten om het document “up to date” te houden, in samenwerking met de Haagse Bond en de gemeente.